Get Adobe Flash player

Kosten rechtsbijstand

 

 

Mijn kantoor richt zich op betaalbare rechtshulp. Wanneer ik een nieuwe zaak in behandeling neem, zal ik u in het eerste gesprek, naast de haalbaarheid van uw zaak, vertellen hoeveel deze zaak u ongeveer gaat kosten. Dit eerste gesprek is overigens gratis.

Als uw inkomen en vermogen beneden door de overheid gestelde grenzen blijft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp (de zogeheten toevoeging). U bent dan alleen aan mij een door de Raad voor de Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage verschuldigd. Op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand kunt u ook zelf nagaan of u voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt. U ziet dan ook welke eigen bijdrage u moet betalen.

Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, dan hanteer ik een uurtarief van € 100 exclusief BTW. Ik reken geen opslag voor kantoorkosten. Het is soms ook mogelijk van te voren een vast totaalbedrag voor mijn rechtshulp af te spreken.

Als er een procedure moet worden gevoerd, dient u er rekening mee te houden, dat u te maken kunt krijgen met extra kosten zoals griffierechten, kosten opvragen uittreksels of kosten van de deurwaarder. Voorts is het mogelijk dat u in een procedure in de (forfaitaire) kosten van die procedure wordt veroordeeld. Deze kosten worden niet door de overheid vergoed.